Firma IRONEL Ltd. jest przedsiębiorstwem polskim - producentem odlewów, niezbędnych w wielu gałęziach przemysłu. Funkcjonuje od 1992 roku i systematycznie się rozwija. Przedmiotem działalności jest wytwarzanie odlewów dla potrzeb:

energetyki
telekomunikacji (włazy telekomunikacyjne)
kanalizacji (włazy kanalizacyjne)
odlewy ozdobne
  - nogi do ławek
- nogi do stołów
odlewy kuchenne i elementy pieców
  - ruszta
- płyty kuchenne
- drzwiczki piecowe
- i inne